ทูลาย อินเตอร์เนต บริการ
Hi-Speed Internet ผ่านระบบ
Lan และ WiFi ที่มีพื้นที่ให้บริการ
บริเวณรอบ ม.บูรพา ครอบคลุม
มากที่สุด ถูกที่สุด และมีบริการ
ที่หลากรูปแบบ ให้เลือกใช้
ด้วย server ที่เป็น Linux
ระบบจึงมีความรวดเร็ว และ
ความเสถึยรสูง
    ท่านสามารถมั่นใจได้ว่า
สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต
ได้ตลอดเวลา
    เราจะยังคงขยายพื้นที่บริการ
ให้ครอบคลุม มากขึ้นเรื่อยๆ และท่านสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต
จากที่ไหนก็ได้ ที่มีสัญญาณของ
2Line Hotspot


ติดต่อบริการหรือแจ้งปัญหา
โทร.089-7487479
เข้าสู่ระบบ | ตรวจสอบรหัส | ซื้อบัตร | ชำระเงิน | วิธีใช้งาน | ติดต่อ

Powered by Freeline.asia

Edit